Kezdőlap

 

(Szub)trópusi ciklon Délnyugat-Európa partjainál?

Előzmények:
2015. október 14-ére virradóan egy hosszan elnyúló, hullámzó frontrendszer érte el az Azori-szigetek térségét, ahol egy önálló peremciklon fejlődött ki (1. ábra). A ciklon a következő órákban egyre inkább önálló áramlási rendszert alakított ki (2. ábra), és éjszaka megkezdődött a leszakadása a nyugati áramlásról, köszönhetően a tőle északra megerősödő anticiklonnak. A ciklon délkeletebbre helyeződve gyorsan okkludálódott. Ugyanakkor mivel viszonylag meleg, 23-24 °C-os víz fölé érkezett, a központjában már ekkor is jelentős - bár még szervezetlen - konvekció volt jellemző (3. ábra).


1. ábra - Az Azori-szigetektől délre kialakult peremciklon október 14-én 15:00 UTC-kor [1]


2. ábra - Az ASCAT szenzor által mért széladatok október 14-én késő este - jól látható a ciklon mérsékelt övi struktúrája,
a hátoldali (nyugati oldalon lévő) szélmaximummal, és az aszimmetrikus struktúrával [2]


3. ábra - A gyorsan okkludálódott, viszont nagyrészt konvektív (zivatar)felhőkből álló ciklon a még megmaradt,
hosszan elnyúló frontokkal október 15-én 11:00 UTC-kor [1]

A ciklon első (szub)trópusi szakasza:
A ciklon frontjai 16-ára virradóan elkezdtek feloszlani, és ezzel együtt a központjában egyre szervezettebb zivatarok alakultak ki, melyek végül egy rendszerré álltak össze. 16-án délelőtt már az egész ciklont konvektív felhőzet jellemezte, a központban egy kisebb zivataros maggal, és jelentős zivatarokkal főként a keleti oldalán (4. ábra). A ciklon központja délután érintette Madeirát, ahol a kora délelőtt mért 1006 hPa körüli értékekről rövid idő alatt 998 hPa-ig süllyedt a légnyomás, majd késő este már ismét elérte az 1005-1006 hPa-t. Az átlag szél azonban a központ közelében még nem érte el a trópusi vihar kategória alsó határát, 65 km/h-t.


4. ábra - A már teljes mértékben konvektívvé alakult, határozott maggal rendelkező ciklon október 16-án 10:00 UTC-kor [1]

A Madeirán való áthaladást követően a környező zivatarok gyengültek, ugyanakkor a központban egy határozott és erőteljes zivatartömb fejlődött ki, mely egyre inkább spirális alakot öltött. Mindemellett a fátyolfelhők által kirajzolva már a magassági szétáramlás jelei is megmutatkoztak a ciklon felett, különösen az északi oldalon (5. ábra). A műholdas szélmérések alapján a ciklon késő estére határozott áramlási rendszert alakított ki, bár a szélmező nem volt teljesen szimmetrikus. A legnagyobb szélerősség pedig már a központ közelében is elérte a trópusi vihar kategóriát - 65 km/h, barna színnel jelölve (6. ábra).


5. ábra - A ciklon központjában kifejlődött, jól szervezett zivatarrendszer október 16-án 17:00 UTC-kor [1]


6. ábra - Az ASCAT szenzor által mért széladatok 16-án késő este - a korábbi képpel összehasonlítva jól látható,
hogy a szélmező sokkal szabályosabb lett, és a maximális szélsebesség a trópusi ciklonokhoz hasonlóan
a központ közelébe korlátozódott [2]

A ciklon 17-ére virradó éjszaka érte el első szakaszbeli legnagyobb fejlettségét. Ekkor egy nyugatról közeledő frontrendszerhez kapcsolódó magassági ciklon hatására jelentős pólusirányú szétáramlás alakult ki az északnyugati felén, melyet a ciklon nyugati és északi részén megjelenő, anticiklonálisan körbeforduló magasszintű felhőzet jelzett. Ugyanekkor a ciklon központja körül jól szervezett és erőteljes konvekció zajlott, noha a tengervíz itt már csak 20 °C körüli volt, a környezetében pedig további, spirális zivatarsávok is kifejlődtek (7. ábra). Emellett a ciklon tovább erősödött, melyet mind a szárazföldi, mind a műholdas mérések megerősítettek. A Lisszabontól nem messze nyugatra, de nem közvetlenül a tengerparton fekvő Cascais/Tires meteorológiai állomáson - a madeiraihoz hasonló mértékű nyomásváltozások mellett - 10 UTC-kor 996 hPa-os nyomásminimumot mértek, így az ekkor kb. 100 km-re lévő ciklonközpontban minden bizonnyal 995 hPa alatti volt a légnyomás. A legerősebb szél ugyanezen a mérőállomáson elérte a 63 km/h-t, a legnagyobb széllökés pedig a 93 km/h-t. A műholdas mérések alapján a part és a ciklonközpont közötti keskeny sávban az óceán felett azonban a 95 km/h-t is elérte a legnagyobb szélsebesség - lila, háromszöges szélzászlók (8. ábra). A ciklon Portugáliához való közelsége révén a radarképeken is végigkövethető volt. Ezek megerősítették a trópusi struktúra jelenlétét, ugyanis a rendszer jól szervezett, szinte teljesen zárt szemfallal rendelkezett. A központi maghoz pedig spirális csapadéksávok kapcsolódtak, a legjelentősebb a keleti-északkeleti oldalon (9. ábra).


7. ábra - A ciklon legszervezettebb állapotában október 17-én 09:00 UTC-kor [1]


8. ábra - Az ASCAT szenzor által mért széladatok 17-én késő délelőtt - a ciklon ekkor érte el legnagyobb erősségét,
és bár a nyugati fele már nem esett bele a mérési sávba, ekkor lehetett a legszimmetrikusabb a szélmező is [2]


9. ábra - A portugál meteorológiai intézet radarképe, melyen jól látható a ciklon szinte teljesen zárt szeme,
és a hozzá kapcsolódó, intenzív zivatarokat produkáló spirális csapadéksáv tőle keletre és északra [3]

A ciklon délután észak felé haladva már túl hűvös víz fölé ért, illetve fokozatosan beleolvadt a nyugat felől érkező frontrendszerbe. Bár mind a műholdképek (10. ábra), mint a műholdas szélmérések (11. ábra) arról tanúskodtak, hogy jó ideig megmaradt egy viszonylag határozott központi mag, melyhez határozott szélmaximum tartozott, a széladatok megerősítették a frontális konvergenciák jelenlétét is. A hidegebb víz okán estére megszűnt a szervezett konvekció a ciklonhoz kapcsolódóan, bár zivatarok továbbra is előfordultak, ugyanis a frontrendszerhez tartozó magassági ciklon labilizálta a légkört.


10. ábra - A fronálzónába olvadó ciklon október 17-én 16:00 UTC-kor [1]


11. ábra - Az ASCAT szenzor által mért széladatok 17-én késő este - látható, hogy a ciklon központja még mindig elkülönült,
de az erős szelek már messze kiterjedtek (főleg észak felé), és megjelent egy hosszú frontális törés a szélmezőben DNy-ÉK irányban

A ciklon második (szub)trópusi szakasza:
A ciklon 18-án egy hurkot írt le az Ibériai-félszigettől nyugatra, és ezt követően ismét délebbre helyeződött. 19-én a melegebb tenger felett Portugáliától délnyugatra ismét zivatarképződés indult meg benne, de ez még nagy mértékben a korábbi magassági ciklonnak volt köszönhető, és a rendszer frontális jegyeket mutatott. A konvekció a nap második felében kissé vissza is esett, de 20-án újból jelentősebb, és a korábbinál szervezettebb lett. A központi zivatarok mellett a ciklon déli oldalán is kialakult egy spirális zivatarsáv (12. ábra). A frontok ekkora már feloszlottak, azonban a ciklon még mindig kölcsönhatásban állt a magassági ciklonnal, így szubtrópusi jelleggel rendelkezett.


12. ábra - Az újból délebbre helyeződött, szubtrópusi karakterisztikát öltő ciklon október 20-án 13:00 UTC-kor [1]

Estére ismét legyengültek a zivatarok, de 21-ére virradóan határozott, koncentrált konvekció alakult ki az időközben nyugat-délnyugat felé meginduló ciklon déli és keleti oldalán. Ez a kora hajnali órákban érte el maximumát, és ezzel együtt a fátyolfelhők mozgása már arra utalt, hogy magassági szétáramlás fejlődött ki a ciklon felett, vagyis trópusi jellegű lett (13. ábra). Napközben ugyan újfent gyengült és szervezetlenebb lett a zivatartevékenység, de ezzel együtt láthatóvá vált, hogy a ciklon az előző napokkal ellentétben jól fejlett, meglehetősen szimmetrikus alacsonyszintű központtal rendelkezett (14. ábra). Ugyanezt megerősítette az ebben az időben készült műholdas szélmérés is, melyek egyrészt alátámasztotta, hogy a ciklon trópusi jelleget öltött, hiszen a szervezett áramlási kép mellett az erősebb szelek már a központ közelébe koncentrálódtak és kis területre terjedtek ki. Másrészt megerősítést nyert, hogy a viszonylag gyenge konvekció ellenére trópusi vihar erősségű, 65 km/h-s - barna szélzászlók - szélmaximumot produkált a ciklon (15. ábra). Ez alapján korábban, az erősebb zivatarok idején kissé nagyobb szélsebesség is előfordulhatott benne.


13. ábra - A ciklon trópusi megjelenéssel, szervezett zivatarokkal a délkeleti oldalán október 21-én 05:30 UTC-kor [3]


14. ábra - A ciklon kissé legyengülve október 21-én 11:00 UTC-kor [1]


15. ábra - Az ASCAT szenzor által mért széladatok 21-én késő délelőtt - a gyengülése ellenére a ciklon
ekkor is trópusi vihar erősségű szelet produkált az északi oldalán

A ciklon a következőkben még délnyugatabbra helyeződött. Ott ugyan melegebb volt a tengervíz, de szárazabb légtömegbe ért, és megnőtt a környezetében a szélnyírás, így megkezdődött a lassú gyengülése. Ahogy az előző napokban, úgy ezúttal is produkált még egy jelentősebb zivatarképződési hullámot az éjszaka második felében, amikor is a déli oldalán fejlődött ki egy több órán keresztül megmaradó, nagyobb kiterjedésű zivatartömb (16. ábra). Napközben azonban, bár a cirkulációja továbbra is jól fejlett maradt, már csak kisebb és szervezetlen zivatarok fordultak elő a környezetében, ezzel pedig elvesztette trópusi karakterisztikáját.


16. ábra - A ciklonhoz kapcsolódóan kialakult utolsó szervezett zivatarrendszer október 22-én 04:00 UTC-kor [3]

A ciklon saját becslésen alapuló kategorizálása, ASCAT adatok és műholdképek felhasználásával:

Időpont Státusz Szélerősség (csomó) [2] Szélerősség (km/h) Légnyomás (hPa) /OPC [4]/
2015.10.14. 00 UTC mérsékelt övi ciklon 30 55 1013
2015.10.14. 06 UTC " " 35 65 1011
2015.10.14. 12 UTC " " 40 75 1008
2015.10.14. 18 UTC " " 40 75 1005
2015.10.15. 00 UTC " " 40 75 1000
2015.10.15. 06 UTC " " 40 75 998
2015.10.15. 12 UTC " " 35 65 1000
2015.10.15. 18 UTC " " 35 55 999
2015.10.16. 00 UTC szubtrópusi vihar 35 55 1000
2015.10.16. 06 UTC " " 35 55 1000
2015.10.16. 12 UTC " " 35 55 1002
2015.10.16. 18 UTC trópusi vihar 35 65 999
2015.10.17. 00 UTC " " 40 75 996
2015.10.17. 06 UTC " " 45 85 993
2015.10.17. 12 UTC " " 50 90 992
2015.10.17. 18 UTC mérsékelt övi ciklon 45 85 993
2015.10.18. 00 UTC " " 45 85 992
2015.10.18. 06 UTC " " 45 85 992
2015.10.18. 12 UTC " " 40 75 996
2015.10.18. 18 UTC " " 35 65 998
2015.10.19. 00 UTC " " 35 65 1000
2015.10.19. 06 UTC " " 35 65 999
2015.10.19. 12 UTC " " 35 65 1000
2015.10.19. 18 UTC " " 35 65 1000
2015.10.20. 00 UTC " " 35 65 1001
2015.10.20. 06 UTC szubtrópusi vihar 35 65 1001
2015.10.20. 12 UTC " " 35 65 1006
2015.10.20. 18 UTC " " 35 65 1006
2015.10.21. 00 UTC trópusi vihar 35 65 1007
2015.10.21. 06 UTC " " 40 75 1006
2015.10.21 12 UTC " " 35 65 1008
2015.10.21. 18 UTC trópusi depresszió 30 55 1008
2015.10.22. 00 UTC " " 30 55 1010
2015.10.22. 06 UTC " " 30 55 1009
2015.10.22. 12 UTC " " 25 45 1010
2015.10.22. 18 UTC alacsony nyomású terület 20 35 1008

Videó a ciklonról:

 

Források:

[1]: EUMETSAT (Natural Color, E-View)

[2]: ASCAT Data

[3] IPMA

[4] NWS-OPC