Kezdőlap

 

Az Andira trópusi vihar komplex elemzése

Bevezetés:

Az Andira ciklon (mely a berlini Freie Universität-től kapta a nevét) egy nagyon kis méretű, ám jól fejlett trópusi ciklon volt, mely egy mérsékelt övi ciklon átalakulásával jött létre Ciprus közelében. A becslések alapján december 16-án erős trópusi viharrá fejlődött időszakosan zárt szemet kialakítva, ami a műhold- és radarképeken egyaránt megfigyelhető volt. Andira Szíria és Libanon határvidékén ért partot 16-án késő este, és másnap feloszlott a szárazföld felett. A ciklon útvonalát és erősségét az 1. ábra, valamint az 1. táblázat mutatja.


1. ábra - Az Andira ciklon útvonala, illetve a különböző mérések alapján becsült szélerőssége és központi légnyomása

Nap / Idő [UTC]

Szélesség [°É]

Hosszúság [°K]

Központi légnyomás [hPa]

Átlagos szélerősség [km/h (csomó)]

Állapot

12.13. / 0000

37,0

16,3

998

65 (35)

mérsékelt övi ciklon

12.13. / 0600

36,8

18,0

997

65 (35)

12.13. / 1200

35,6

21,1

996

65 (35)

12.13. / 1800

36,5

22,7

995

75 (40)

12.14. / 0000

35,5

21,6

995

75 (40)

12.14. / 0600

34,4

23,1

996

75 (40)

12.14. / 1200

33,2

25,8

996

75 (40)

12.14. / 1800

33,5

28,6

997

75 (40)

12.15. / 0000

33,7

30,0

998

75 (40)

12.15. / 0600

33,9

31,7

1000

75 (40)

szubtrópusi vihar

12.15. / 1200

34,1

33,6

1000

75 (40)

12.15. / 1800

34,8

34,7

999

85 (45)

trópusi vihar

12.16. / 0000

35,3

35,3

996

95 (50)

12.16. / 0600

35,2

35,3

995

95 (50)

12.16. / 1200

34,9

35,4

994

100 (55)

12.16. / 1800

34,7

35,9

997

85 (45)

12.17. / 0000

34,6

36,3

1008

45 (25)

trópusi depresszió

12.17. / 0600

34,4

36,9

1013

35 (20)

ciklonális mező

12.17. / 1200

 

 

 

 

feloszlás

12.16. / 1200     994 100 (55) minimális légnyomás és maximális szélerősség
12.16. / 1800     997 85 (45) partotérés Tripoli (Libanon) közelében

1. táblázat - Az Andira ciklon 6 óránkénti pozíciója, illetve a becsült központi légnyomása és átlagszele

Szinoptikus leírás:

December első felében erős és hosszan tartó blocking helyzet jellemezte Európát, köszönhetően egy kiterjedt kelet-európai anticiklonnak. Ennek hatására azok az erős atlanti ciklonok, amik elérték a kontinens nyugati részét, keletebbre helyeződve gyorsan legyengültek, lelassultak és olykor több középpontra estek szét, míg a hullámzó frontálzónáik mentén több esetben is kialakultak peremciklonok a Földközi-tenger nyugati és középső medencéje felett. Az a mérsékelt övi ciklon, melyet a berlini Freie Universität Andira-nak nevezett el december 9-én, amikor Új-Skócia közelében járt, két nappal korábban fejlődött ki Floridától keletre, és északkelet, majd kelet felé mozogva gyorsan kimélyült az Atlanti-óceán felett. A ciklon 11-én érte el a Brit-szigeteket, ezután viszont a frontjai behullámzása révén 3 nyomásközpontra esett szét. Ezek közül a két északabbi beleolvadt egy nyugat felől érkező újabb, erős mérsékelt övi ciklon áramlási rendszerébe, a délebbi viszont leszakadt a frontrendszerről a Földközi-tenger középső része felett, és 13-ától önálló ciklonként folytatta útját keleties irányba. Az elemzés ettől az időponttól kezdve mutatja be a ciklon életútját.

A ciklon már az önállóvá válása idején is kiterjedt, időszakosan erős, rendszerekbe szerveződő konvekciót (záporokat, zivatarokat) produkált, különösen a központja környezetében, ahol a ciklonhoz kapcsolódó magassági hidegörvény nagyobb mértékben labilizálta a légkört, valamint a hidegfrontja mentén. A ciklonban gyorsan, már december 13-án megkezdődött az okklúziós folyamat, és ezzel együtt az éjszakai órákban átmenetileg legalább két különálló központra esett szét a ciklon, melyek közül a délebbre lévő lett a domináns, ami később Krétától délre elhaladva délkelet, majd kelet felé mozgott. 14-én a késő délelőtti óráktól e körül már kissé szervezettebb konvekció kezdődött, de ez még nem bizonyult tartósnak. December 15-ére virradó éjszaka viszont Andira struktúrája egyre szervezettebb lett, a ciklon északkeleti oldalán egy kiterjedt és mély, -60 °C körüli felhőtetőket produkáló zivataros tömb jött létre, és a ciklonközpont körül, illetve attól délkeletre is kialakult egy spirális csapadékkar, igaz, sekélyebb konvekcióval. Ezzel együtt az egész konvektív klaszter leszakadt a korábbi, már erősen legyengült frontálzónáról, ami időközben tovább haladt kelet felé, és reggelre már Törökország, Szíria és Irak felett húzódott. Mindez azt eredményezte, hogy Andira 06 UTC-re szubtrópusi viharrá alakult (2. ábra).

Ezt követően eleinte nem változott jelentősen a ciklon szervezettsége, 13 UTC után azonban az északkeleti oldalán már az alacsonyszintű központ közvetlen közelében is mélykonvekció kezdődött, miközben a ciklon déli felén egy, a korábbinál fejlettebb és nagyobb kiterjedésű konvektív felhőkar fejlődött ki (3. ábra). A látható tartományú műholdképek alapján pedig a ciklon alacsonyszintű cirkulációja erre az időre a korábbinál fejlettebb, szimmetrikusabb lett. A ciklon északi oldalán a magasban hamarosan egy északkelet felé elnyúló pólusirányú szétáramlási csatorna is elkezdett kialakulni, mely az esti, éjszakai órákban határozottabbá vált, és elősegítette a mélykonvekció fennmaradását, illetve szervezettebbé válását. Ennek megnyilvánulásaként a konvektív gócok szinte teljesen körülvették a ciklon központját, egy szemszerű képződményt létrehozva (4. ábra). Mivel a konvekció tartóssá vált, és a műholdas szélmérések is megerősítették, hogy a ciklon áramlási mezeje jóval szimmetrikusabb és kompaktabb, vagyis trópusi jellegű lett, Andira 18 UTC-re trópusi viharrá alakult. Az éjszaka második felében egy kicsi, de jól fejlett összefüggő központi felhőrendszer alakult ki a ciklonközpont felett, melyben a felhőtető-hőmérséklet elérte a -55, -60 °C-ot. Ennek középső részén 05 UTC után átmenetileg egy nagyobb szemszerű képződmény jött létre, de ezt hamar betakarták a ciklon északi és nyugati oldalán kifejlődő újabb mélykonvektív gócok (5. ábra). A zivatarképződés 10 UTC után még határozottabbá vált, aminek eredményeképp ismét egy összefüggő központi felhőrendszer jött létre, majd a ciklon rövidesen egy, a korábbinál fejlettebb szemet alakított ki, a szemfalban pedig erősebb, jellegzetesen körbe forgó konvektív cellák voltak jelen. 12-13 UTC körül a szem időszakosan a műholdképeken is megjelent (6. ábra), és Andira feltehetőleg ekkor érte el legnagyobb intenzitását, majd a következő órákban a partot megközelítve lassan vesztett erejéből. A becslések szerint ugyanakkor nem gyengült sokat a partotérésig, amit az is jelzett, hogy időszakosan újrakeletkeztek az erősebb, mélykonvektív gócok a ciklon szeme körül (7. ábra). A szem 18 UTC körül érte el a partot Szíria és Libanon határánál, Tripolitól északra. A partotérés után a szem hamar feloszlott, de 00 UTC-ig a konvekció még viszonylag erős maradt, különösen a ciklon keleti oldalán. Ezt követően viszont a záporok, zivatarok is gyorsan összeomlottak, így Andira 06 UTC-re egy ciklonális mezővé (poszt-trópusivá) degradálódott, majd napközben véglegesen feloszlott.

A műholdképek mellett a dél-törökországi Hatay régióban üzemelő radar is nagyon hasznosnak bizonyult a ciklon struktúrájának vizsgálatához (8. ábra). A trópusi stádium kezdeti időszakában, december 15. 18 UTC és december 16. 06 UTC között eleinte a ciklon északi és keleti oldalán fejlődtek ki spirális csapadékkarok, melyek az időszak végén már körbecsavarodtak a központ körül, egy nagyobb méretű, néhol még nyitott szemszerű képződményt létrehozva. Ez a következő órákban egyre szervezettebb és kompaktabb lett, és 09 UTC-től kezdve időszakosan már teljesen zárt szem alakult ki. Emellett különösen 12 és 15 UTC között, amikor a műholdképek alapján is erős konvekció zajlott az északi és keleti szemfalban, a legerősebb gócok reflektivitása időnként 50 dBz körül alakult. Ezután a konvekció valamelyest gyengült, de a szem határozott maradt a partotérésig.


2. ábra - Infravörös és látható (RGB) tartományú műholdkép az Andira ciklonról
december 15én 06:30 UTC-kor. A ciklon ebben az időszakban alakult át szubtrópusi viharrá.
Forrás: EUMETSAT, Kachelmannwetter


3. ábra - Infravörös és látható (RGB) tartományú műholdkép az Andira ciklonról
december 15-én 13:30 UTC-kor. Ebben az időben indult meg a tartósabb mélykonvekció
a ciklonközpont közelében, valamint egy nagyobb konvektív csapadékkar is kifejlődött
a ciklon déli oldalán. Forrás: EUMETSAT, Kachelmannwetter


4. ábra - Infravörös tartományú és felhőtető-hőmérséklet műholdkép az Andira ciklonról
december 15-án 18:15 UTC-kor. Erre az időre a mélykonvekció már kiterjedté és tartóssá vált
a ciklonközpont körül, a ciklon északkeleti oldalán a magasban pedig egy pólusirányú szétáramlási csatorna
is létrejött. Mindezek jelezték, hogy a ciklon trópusivá alakult. Forrás: EUMETSAT, Kachelmannwetter


5. ábra - Infravörös és látható (RGB) tartományú műholdkép az Andira ciklonról
december 16-án 06:30 UTC-kor. A ciklon erre az időre egy nagyobb, majdnem teljesen zárt
szemszerű képződményt alakított ki. Forrás: EUMETSAT, Kachelmannwetter


6. ábra - Látható (RGB) tartományú és felhőtető-hőmérséklet műholdkép az Andira ciklonról
december 16-án 12:50 UTC-kor. A ciklon egy zárt szemet kialakítva ekkor volt a legfejlettebb struktúrájú.
Forrás: Kachelmannwetter


7. ábra - Felhőtető-hőmérséklet műholdképek az Andira ciklonról december 16-án
13:55, 15:00 és 16:10 UTC-kor. A ciklon a partot érés előtt időszakosan még produkált
mélykonvekciót, és kis kiterjedésű, de jól fejlett spirális felhőkarokat is kialakított,
miközben a kis méretű szeme időnként még megfigyelhető volt (egy "meleg foltként").
Forrás: Sat24.com, Kachelmannwetter


8. ábra - Válogatott radarképek az Andira ciklonról december 15-én és 16-án a jelzett időpontokban.
A felvételek jól mutatták a ciklon kompakt, fejlett belső magjának, valamint szemének kialakulását.
Forrás: Turkish State Meteorological Service

Meteorológiai mérések, megfigyelések:

Szél és légnyomás
Megjegyzés: a ciklonok erősségét a Saffir-Simpson hurrikánskála szerint 1 perces átlagszél alapján határozzák meg, és közelítőleg ezt mérik a műholdas szélmérő szenzorok is, azonban a hagyományos szinoptikus/reptéri meteorológiai állomások és a hajók 10 perces átlagban adják meg a szélerősséget, mely némileg alacsonyabb az 1 perces átlagnál.

Mivel Andira kis méretű ciklon volt és nagyrészt a nyílt víz felett helyezkedett el, ráadásul olyan területen ért partot, ahol a meteorológiai mérések meglehetősen ritkák (térben és időben egyaránt), ezért az elérhető szárazföld mérések (2. táblázat) limitáltak voltak, különösen a ciklon szubtrópusi és trópusi időszakában. Néhány hajó által mért szél- és légnyomás adat is elérhető volt (3. táblázat) de javarészt ezek is a mérsékelt övi időszakra korlátozódtak. Csapadékadatból azonban már viszonylag sok rendelkezésre állt (4. táblázat). Az ASCAT (9. ábra) és SCATSAT (10. ábra) műholdas szélmérések voltak azok, melyek megerősítették, hogy a ciklon trópusi vihar volt, és ezek alapján volt leginkább becsülhető a ciklon erőssége, bár sajns nem érintették azt az időszakot, amikor a ciklon elérte legnagyobb erősségét.

A ciklon már a mérsékelt övi szakaszában kiterjedten produkált trópusi vihar erősségnek megfelelő, 65-75 km/h-s szeleket, elsősorban a nyugati és déli oldalán. Ezeket mind a szárazföldi és hajó általi, mind pedig a műholdakkal végzett mérések megerősítették. Az adatok alapján a ciklon erősége nem változott számottevően a szubtrópusivá alakulásáig. A központi légnyomás szintén jól becsülhető volt az elérhető adatok alapján, mivel a ciklon ekkor még kiterjedtebb központi része december 13-án és 14-én a dél-görög szigetek és a török partvidék térségében haladt el. Mivel a ciklon egy frontálzónáról leszakadva jött létre, ráadásul előtte is elhelyezkedett a Földközi-tenger középső medencéjében egy alacsony nyomású mező, a központjában már a kialakulás idején is viszonylag alacsony, 1000 hPa alatti volt a légnyomás, viszont a következő napokban ez nem változott jelentősen.

A szubtrópusi és trópusi stádiumból már nem voltak elérhetőek szárazföldi és hajós mérések a ciklon közeléből, így egyedül a műholdas mérések segítették megbecsülni annak intenzitását, ám Andira kis mérete és a partokhoz viszonylag közeli elhelyezkedése miatt ezek is hibákkal voltak terheltek. December 15-én három ASCAT mérés volt elérhető. Ezek közül az első 07:11 UTC-kor, röviddel a szubtrópusivá alakulás után történt, és még egy aszimmetrikusabb, északkelet-délnyugat irányban kissé elnyújtott szélmezőt mutatott, a legerősebb szelek területe pedig különösen a déli, délkeleti oldalon messzebbre kiterjedt a ciklonközponttól. A következő két mérés 18:02 és 19:17 UTC-kor történt, melyek már sokkal inkább trópusi struktúrájú, szimmetrikus, kompakt szélmezőt mutattak, és a legerősebb szelek is közvetlenül a központ köré koncentrálódtak. Emellett alátámasztották a ciklon erősödését is, ugyanis az elsőnél még csak 55 km/h (30 csomó) körül, míg a másodiknál már 75 km/h (40 csomó) körül alakult a szélmaximum. Ezt követően nem érintette több ASCAT mérés a ciklont december 16-án 18:09 UTC-ig, ekkor azonban az már partot ért, ráadásul sok jelöletlen (fekete), vagyis megbízhatatlannak tekinthető szélzászló volt megfigyelhető. 15-én és 16-án két-két SCATSAT mérés is elérhető volt, azonban ez a szenzor nem számít olyan megbízhatónak és pontosnak, mint az ASCAT. Ezek a mérések kissé nagyobb szélsebességeket mutattak, 15-én 17:03 UTC-kor és 16-án 06:47 UTC-kor a hihető értékek 85 km/h (45 csomó) körül alakultak, de mindkét esetben előfordult néhány, részben jelöletlen 95 km/h (50 csomó) körüli szélzászló is. Mindezen műholdas mérések és a ciklon 16-án napközben bekövetkezett strukturális fejlődése alapján a becsült legnagyobb szélsebesség 100 km/h körül lehetett 12 UTC körül, de a műhold- és radarképeken mutatott szervezett struktúra (időszakosan zárt szem) alapján nem zárható ki, hogy rövid időre akár kevéssel e fölé is nőtt a szélerősség. Közvetlen légnyomás adat szintén nem volt elérhető a ciklon környezetéből a szubtrópusi és trópusi időszakból, de amatőr jelentések alapján a líbiai Tripoliban 1000 hPa köré csökkent a nyomás a partotérés idején. Ha ez az adat helyes, akkor a csúcsintenzitás idején 994-995 hPa körül lehetett a nyomás a ciklonközpontban. Amint Andira a szárazföld fölé helyeződött, gyorsan legyengült a szél, a légnyomás pedig jelentősen megemelkedett.

Csapadék

Andira a legtöbb csapadékot Törökország délnyugati részén és a környező görög szigeteken okozta december 12. és 14. között, a térséget több ízben is érintő heves záporok, zivatarok által. A 3 napos összeg sok helyen elérte a 100-150 mm-t, lokálisan pedig ennél több is előfordult. Így például Antalya környékén 250-300 mm csapadék hullott, ráadásul ebből körülbelül 200 mm 13-án. Mivel a csapadék nagyrészt konvektív volt, feltételezhető, hogy néhol még ennél is nagyobb mennyiségek jöttek össze, különösen a hegyekben. Emellett megemlítendő, hogy ezeken a görög és török területeken már az Andira előtti több-központú ciklonális mező is 50-100 mm körüli csapadékot okozott december 10-én és 11-én. Cipruson és a Közel-Keleten kevesebb, jellemzően 30-60 mm közötti csapadékot produkált a ciklon, de lokálisan itt is előfordultak 100 mm feletti összegek. A korábban említett radarmérések alapján pedig nem zárható ki, hogy a lassú mozgású ciklon keleti szemfala által hosszabb ideig érintett part menti területeken 150-200 mm csapadék is hullhatott, de onnan nem voltak elérhetőek mérések, melyek ezt megerősítették volna.

Hullámzás

A ciklonhoz kapcsolódóan nem álltak rendelkezésre mérések vagy megfigyelések a hullámzásról.


9. ábra - Az Andira ciklonhoz kapcsolódó ASCAT szélmérések (csomóban megadva)
Forrás: NOAA NESDIS


10. ábra - Az Andira ciklonhoz kapcsolódó SCATSAT szélmérések (csomóban megadva)
Forrás: NOAA NESDIS

 

Hely

Minimális tengerszinti légnyomás

Maximális szélsebesség

Nap / Idő [UTC]

Légnyomás [hPa]

Nap / Idő [UTC]

Átlagszél
[km/h (csmó)]

Széllökés
[km/h (csomó)]

El Khoms
(Líbia)

 

 

13 / 1000

56 (30)

 

El Khoms
(Líbia)

 

 

13 / 1500

65 (35)

 

Methoni
(Görögország)

13 / 1500

996,7

 

 

 

Matera
(Olaszország)

 

 

13 / 1600

63 (34)

 

Kalamata Airport
(Görögország)

13 / 1800

996,8

 

 

 

Derna
(Líbia)

 

 

13 / 1800

56 (30)

 

Matera
(Olaszország)

 

 

14 / 0200

61 (33)

 

Astypalaia
(Görögország)

14 / 0300

996,0

 

 

 

Skyros Airport
(Görögrszág.)

 

 

14 / 0900

48 (26)

72 (39)

Tobruk
(Líbia)

 

 

14 / 0900

56 (30)

 

Matera
(Olaszország)

 

 

14 / 1000

70 (38)

 

Datca
(Törökország)

14 / 1100

997,3

 

 

 

Derna
(Líbia)

 

 

14 / 1800

93 (50)

 

Derna
(Líbia)

 

 

15 / 0900

63 (34)

 

Sitia
(Görögország)

 

 

15 / 1200

48 (26)

70 (38)

Rosh Haniqra
(Izrael)

 

 

15 / 1900

43 (23)

 

Basel Assad Int.
Airp. (Szíria)

16 / 0300

1007,4

 

 

 

Basel Assad Int.
Airp. (Szíria)

16 / 1500

1011,3

 

 

 

2. táblázat - Válogatott szárazföldi légnyomás- és szélmérések az Andira ciklonhoz kapcsolódóan


Nap / Idő [UTC]

Hajó azonosító jele

Szélesség [°É]

Hosszúság [°K]

 Szélirány [°] / Szélsebesség [km/h (kt)]

Légnyomás [hPa]

13 / 0000

9VKH7

33,5

23,5

190 / 59 (32)

1003,7

13 / 0700

9VHK7

32,8

28,1

180 / 56 (30)

1006,8

14 / 0000

VRKF2

33,4

26,0

230 / 59 (32)

999,9

14 / 0100

C6CM8

35,7

23,7

220 / 26 (14)

996,2

14 / 1000

VROO5

34,4

21,7

310 / 72 (39)

1005,1

15 / 0000

A8KC6

33,2

30,3

230 / 31 (17)

1001,0

15 / 0000

KSKM

32,7

33,2

220 / 70 (38)

1005,6

15 / 0600

C6CS9

31,2

29,7

230 / 67 (36)

1008,0

3. táblázat - Válogatott hajók általi mérések az Andira ciklonhoz kapcsolódóan
 

Location

Csap. 12.12. [mm]

Csap. 12.13. [mm]

Csap. 12.14. [mm]

Csap. 12.15. [mm]

Csap. 12.16. [mm]

Teljes csapadék [mm]

Chios Airport
(Görögország)

37,1

124,7

0,2

0,0

0,0

162,0

Mytilini Airport
(Görögország)

40,0

44,0

2,1

0,0

0,0

86,1

Samos Airport
(Görögország)

11,8

20,0

15,6

0,0

0,0

47,4

Zakynthos
(Görögország)

6,0

53,5

0,0

0,0

0,0

59,5

Souda Airport
(Görögország)

0,3

4,2

38,5

5,3

0,0

48,3

Rhodes Airp.
(Görögország)

1,5

25,2

32,6

0,0

0,0

59,3

Mugla
(T
örökország)

118,3

96,6

0,8

0,0

0,0

215,7

Cesme
(T
örökország)

23,6

88,7

1,3

0,0

0,0

113,6

Izmir
(T
örökország)

61,7

52,0

2,5

0,0

0,0

116,2

Izmir / Adnan M.
(T
örökország)

61,0

42,0

1,6

0,0

0,0

104,6

Kas
(T
örökország)

29,2

48,2

23,4

0,0

0,0

100,8

Kusadasi
(T
örökország)

75,5

14,0

0,0

0,0

0,0

89,5

Bodrum Milas
(T
örökország)

59,6

29,8

0,0

0,0

0,0

89,4

Finike
(T
örökország)

32,8

96,7

27,7

0,0

0,0

157,2

Antalya
(T
örökország)

29,0

223,2

37,4

0,0

0,0

289,6

Antalya-Bolge
(T
örökország)

23,0

161,5

39,3

0,0

0,0

223,8

Alanya
(T
örökország)

24,3

21,8

23,0

0,0

0,0

69,1

Isparta
(T
örökország)

0,8

21,6

7,6

0,0

0,0

30,0

Silifke
(T
örökország)

0,6

7,4

60,6

0,8

0,0

69,4

Mersin
(T
örökország)

0,3

3,5

56,2

2,0

0,0

62,0

Anamur
(T
örökország)

21,5

5,6

25,5

0,2

0,0

52,8

Marmaris
(T
örökország)

51,2

54,3

35,3

0,0

0,0

140,8

Datca
(T
örökország)

20,5

7,2

25,5

0,0

0,0

53,2

Kyrenia
(Ciprus)

0,0

2,5

44,0

16,5

nincs
adat

63,0

Morphou
(Ciprus)

0,0

0,5

29,8

28,4

6,1

64,8

Tymbu / Nicosia
(Ciprus)

0,0

0,0

5,6

15,5

2,6

23,7

Athalassa
(Ciprus)

0,0

0,8

3,0

22,0

0,8

26,6

Yesilirmak
(Ciprus)

0,0

4,3

30,1

nincs
adat

nincs
adat

34,4

Akrotiri
(Ciprus)

0,0

0,2

22,0

10,0

0,2

32,4

Larnaca Arport
(Ciprus)

0,0

0,4

14,8

21,2

0,0

36,4

Safita
(Szíria)

0,0

0,0

18,0

14,0

77,0

109,0

Basel Assad Int.
Airp. (Szíria)

0,0

0,0

31,0

17,5

16,3

64,8

Tripoli
(Libanon)

0,0

0,0

nincs
adat

nincs
adat

55,0

55,0

Houche-Al-Oum.
(Libanon)

0,0

0,0

11,0

29,0

29,0

69,0

Rosh Haniqra
(Izrael)

0,0

0,0

0,8

48,6

90,1

139,5

Hadera Port
(Izrael)

0,0

0,0

2,0

1,7

39,7

43,4

Bet Dagan
(Izrael)

0,0

0,0

5,6

23,2

37,7

66,5

Har-Knaan /
Zefat (Izrael)

0,0

0,0

6,4

61,9

25,5

93,8

4. táblázat - Válogatott csapadékadatok az Andira ciklonhoz kapcsolódóan

Reanalízis adatok:

Az Andira ciklon az ECMWF ERA-5 nagyfelbontású reanalízis adati által is analizálva lett. A vizsgált paraméterek a következők voltak: 300 hPa-os szélmező és divergencia (11. ábra), 925 hPa-os geopotenciál és 850 hPa-os vertikális sebesség (12. ábra), 850 hPa-os szélmező és ekvivalens potenciális hőmérséklet (13. ábra), 500-1000 hPa-os rétegvastagság és 850 hPa-os relatív örvényesség (14. ábra), 200-1000 hPa-os rétegvastagság és 300 hPa-os potenciális örvényesség (15. ábra), valamint a potenciális örvényesség vertikális metszete a ciklon központján keresztül (16. ábra). A vizsgált időtartam december 13. 00 UTC-től december 17. 21 UTC-ig terjedt, itt azonban csak két kiválasztott időpont kerül feltüntetésre. Ezek közül az december 14. 00 UTC, amikor a ciklon még mérsékelt övi volt, a második pedig december 16. 09 UTC, amikor a reanalízis adatokban leginkább megmutatkozott a trópusi jelleg. A teljes időszak térképeiből készített animáció megtekinthető az alábbi videón:

Andira mérsékelt övi fázisa klasszikus képet mutatott a reanalízis adatok alapján. December 13-án és 14-én a magasban egy közepes erősségű futóáramlás helyezkedett el a ciklon nyugati és déli oldalán, ami kiterjedtebben magassági divergenciát generált a ciklon felett, részben az áramlás, részben pedig a jet-mag saját cirkulációja révén. Ez a divergencia időnként meglehetősen erős volt, ami elősegítette a korábban említett intenzívebb konvektív gócok és tömbök létrejöttét Görögország és Délnyugat-Törökország felett, melyeket a 850 hPa-os vertikális sebesség mezőben megjelenő erősebb feláramlások (határozottabb negatív értékű területek) is reprezentáltak. A hidegfront előtt és mentén egy meleg, nedves szállítószalag is húzódott, ami a 850 hPa-os ekvivalens potenciális hőmérséklet (EPH) térképeken volt megfigyelhető, és ez szintén kedvező "táptalajt" biztosított a konvektív rendszerek kialakulásához. December 14-én ez a meleg, nedves légtömeg fokozatosan bekeveredett a ciklon központi részére, miközben a hidegfront mögött a ciklon déli oldalán egy száraz, hűvösebb szállítószalag épült ki. A front két oldalán a hőmérséklet-különbség is jelentősebb volt, amit a rétegvastagság térképeken megjelenő éles gradiens mutatott mind az 500-1000, mind a 200-1000 hPa-os esetben. A ciklon felett a magasban jelenlévő magassági teknő, majd leszakadó ciklon pedig jelentősebb potenciális örvényességet generált 300 hPa-on a hidegszektorban.

A ciklon szubtrópusi és trópusi életszakasza december 15-én és 16-án már nem tükröződött olyan jól az adatokban, feltehetőleg egyrészt a kis méretének, másrészt pedig a ciklon környezetében tapasztalt konkrét mérési adatok hiányának köszönhetően. Andira mindvégig a kiterjedt, de fokozatosan gyengülő magassági ciklon központi területe alatt helyezkedett el, aminek köszönhetően a magassági áramlás gyenge volt felette, így a szélnyírás kedvezően alacsony maradt. Főként december 15-én délutántól 16-án reggelig egy Törökország felett elhelyezkedő kisebb, másodlagos magassági örvény déli, délnyugati áramlást generált a ciklontól északra, mely hozzájárult a korábban említett magassági pólusirányú szétáramlási csatorna létrejöttéhez, ami a magassági divergencia átmeneti növelésével elősegítette a ciklon gyors strukturális fejlődéséhez. A magassági ciklon gyengülésével a 300 hPa-os potenciális örvényesség is gyengült, illetve egyre kisebb területre korlátozódott, de főként az örvény központjában, Andira-tól délnyugatra, nyugatra még fennmaradtak erősebb örvényességű gócok. Ez a pozitív örvényességi anomália, mely a magassági teknők és ciklonok/hidegörvények területén tipikusan a sztratoszférából nyúlik le, a vertikális metszeteken is megfigyelhető volt. A trópusi ciklonok esetében jellemző, az alacsonyabb szintekről felfelé terjedő potenciális örvényességi (PV) torony azonban Andira esetében meglehetősen gyengének és kis vertikális kiterjedésűnek mutatkozott. A 200-1000 hPa-os rétegvastagság esetén a meleg mag is alig volt kivehető, a ciklon környezetében pedig viszonylag nagy maradt a gradiens, ami arra utalt, hogy Andira nem rendelkezett vertikálisan nagy kiterjedésű, mély meleg maggal, és a magasban még mindig a mérsékelt övi szakaszban leszakadt hidegebb levegő dominált felette és tőle északra. Az 500-1000 hPa közötti rétegvastagságnál már kissé jobban megjelent a meleg mag, és a 850 hPa-os relatív örvényességi mező is sokkal inkább trópusi jelleget öltött, amint az a ciklon átalakulásával és korábbi frontjainak feloszlásával a ciklonközpontba koncentrálódott és erősödött. Ezzel együtt a 15-ei átmeneti gyengülést követően a 850 hPa-os vertikális sebesség esetén is újra határozottabb, a ciklonközpont köré szerveződő feláramlási mezők jelentek meg, bár ezek erőssége elmaradt a korábbi frontális konvektív rendszerek esetében tapasztalttól. Az EPH értékei kis mértékben szintén növekedtek a központban és  közvetlenül a körül a ciklon átalakulásával, miközben a korábbi frontális jelleget mutató szállítószalagok december 15-én feloszlottak.


11. ábra - A 250 hPa-os szélmező (nyilak és színes vonalak, m/s) és divergencia (szürke színezés, 1/s) alakulása az Andira ciklon környezetében a jelzett időpontokban


12. ábra - A 925 hPa-os geopotenciál (kék-bordó színezés, m2/s2) és a 850 hPa-os vertikális sebesség (piros-lila színezés, Pa/s) alakulása az Andira ciklon környezetében a jelzett időpontokban


13. ábra - A 850 hPa-os szélmező (nyilak és szürke vonalak, m/s) és ekvivalens potenciális hőmérséklet (színezés, °C) alakulása az Andira ciklon környezetében a jelzett időpontokban


14. ábra - Az 500-1000 hPa-os rétegvastagság (színes vonalak, m) és a 850 hPa-os relatív örvényesség (szürke színezés, 1/s) alakulása az Andira ciklon környezetében a jelzett időpontokban


15. ábra - A 200-1000 hPa-os rétegvastagság (színes vonalak, m) és a 300 hPa-os potenciális örvényesség (szürke színezés, Km2/kgs, ahol 1-5 Km2/kgs = 1 PVU) alakulása
az Andira ciklon környezetében a jelzett időpontokban


16. ábra - A potenciális örvényesség vertikális metszetei az Andira ciklon központján keresztül a jelzett időpontokban
(a metszetek helyét az előző ábrán látható fehér vonalak jelzik)

Radarkép-animáció:

(12.16. 11:00 - 21:00 UTC):

View post on imgur.com

Műholdkép-animációk:

Látható (RGB) tartományú műholdfelvételek (12.15-16. 05:00 - 14:00 UTC):

View post on imgur.com

Felhőtető-hőmérséklet műholdfelvételek (12.14. 18:00 UTC - 12.17. 06:00 UTC):

View post on imgur.com

Infravörös tartományú műholdfelvételek (12.14. 07:00 UTC - 12.17. 07:00 UTC):

View post on imgur.com

Írta: Hérincs Dávid
Az ECMWF reanalízis adatfájlok forrása: Copernicus / ERA-5
A mért adatok és műholdas becslések forrása: ogimet.com, infoclimat.fr, NOAA