Kezdőlap

 

Európa közelében kialakuló trópusi viharok és hurrikánok

A trópusi ciklonok olyan alacsony nyomású képződmények, melyek leggyakrabban az 5. és a 20. szélességi kör közötti területeken fejlődnek ki. Keletkezésükhöz és tartós fennmaradásukhoz nagy mennyiségű meleg víztömegre van szükség, mely az északi féltekén leginkább nyár végén, valamint az őszi hónapokban áll fent. Az óceán felett kialakuló zivatargócok egy spirálisan forgó rendszerré állnak össze, melynek közepén a légnyomás fokozatosan süllyedni kezd. Amíg a szél sebessége nem éri el a 118 km/h-t, addig csak trópusi viharnak nevezik a képződményeket, e fölött azonban hurrikán, tájfun vagy trópusi ciklon besorolást kapnak, keletkezési helytől függően. A trópusi ciklonok középpontjában a légnyomás sokkal alacsonyabb, mint a mérsékelt övi ciklonokban, és itt a levegő lefelé áramlása miatt gyakran alakul ki úgynevezett szem, mely egy néhány 10 km átmérőjű kevésbé felhős, gyakorlatilag szélcsendes területet jelent. A szem körül azonban a legerősebb széllökések időnként meghaladhatják a 300 km/h-t is, és a körülötte örvénylő vastag zivatarfelhőkből jelentős mennyiségű, gyakran akár 100 mm-t is meghaladó csapadék hullik, mely tovább növeli a trópusi ciklonok károkozását.

Az Atlanti-óceánon kialakuló hurrikánok gyakran elérik Nyugat-, Északnyugat-Európát módosult formában, azonban időnként előfordul, hogy az Atlanti óceán keleti területein, Európa partjaihoz közel képződnek olyan viharrendszerek, melyek szubtrópusi keletkezési helyüktől függetlenül trópusi vihar besorolást kapnak.

Az alábbiakban 6 olyan viharról készült összefoglaló olvasható, melyet a hurrikánfigyelő szervezetek is számon tartanak. A hurrikánok és trópusi viharok pályája:

Hurrikánok: Trópusi viharok:
Ivan (1980) Irma (1978)
Charley (1992) Edouard (1990)
Vince (2005) Grace (2009)

Irma (1978. október)

File:Irma 1978 track.png
1. ábra - Az Irma trópusi vihar útvonala [1]

1978. szeptember végén egy sekély alacsony nyomású mező húzódott le az Azori-szigetektől délre, mely ezt követően több napig a térség felett maradt, miközben a helyét alig változtatta. A ciklonális területet észak felől kiterjedt anticiklon határolta, mely megakadályozta az észak-atlanti frontok mögött szállítódó hideg levegő délebbre jutását, azonban a magasban a ciklon felett a környezeténél kissé hidegebb levegő tartózkodott, mely lehetővé tette a konvektív rendszerek kialakulását és fennmaradását.

Október 2-án délutánra az egyik ilyen képződmény szervezett központot alakított ki, így a trópusi depresszió kategóriába sorolták. A viharnak az első és a második napon lassan észak felé haladva számottevően nem változott az ereje, 4-én azonban fokozatosan trópusi viharrá erősödött (2. ábra). Az 1 perces átlagos szélsebesség a központjában éjszaka elérte 85 km/h-t. A rendszer 5-én reggel elérte az Azori-szigeteket, ekkor azonban már kissé gyengült. Majd a nap végére egy nyugat felől gyorsan közeledő hidegfront áramlási- és felhőmezejébe került a trópusi vihar (3. ábra), így éjszaka feloszlott.

2. ábra - 1978.10.04. [1]

3. ábra -  1978.10.05. [1]

Ivan (1980. október)

File:Ivan 1980 track.png
4. ábra - Az Ivan hurrikán útvonala [2]

1980. szeptemberének második felében Európa nyugat felén egy anticiklonális híd épült ki, mely útját állta a nyugat felől érkező ciklonoknak. A hónap utolsó napjaiban azonban egy hidegfront elérte Nyugat-Európa határait, majd a magasban dél felé meginduló hideg levegő egy ciklont generált Spanyolország területén. A következő napokban ez a ciklon délnyugat felé indult meg, miközben fokozatosan töltődött, így a magasabb légrétegekben is kismértékű enyhülés következett be, ez azonban még nem volt elegendő ahhoz, hogy az örvényességgel párosuló nagy labilitást megszüntesse.

A ciklonközéppontban október 1-jére egy szervezett rendszer alakult ki, mely 4-éig még csak extratrópusi besorolást kapott, miközben kezdetben északnyugat és észak felé haladt, majd egy éles kanyart követően délnyugat felé fordult. Az Azori-szigetektől néhány száz km-rel délkeletre trópusi viharrá erősödött a rendszer, majd további fejlődést követően 6-án éjjel 1-es kategóriájú hurrikán lett belőle. Ezen a napon a déli órákban még egy kategóriát erősödött a hurrikán, miközben mozgása lelassult. Ekkor az Azori-szigetektől kb. 1000 km-rel délre helyezkedett el, és az 1 perces átlagszél 165 km/h, míg a légnyomás 970 hPa volt a központjában. Ezt követően a hurrikán északnyugat felé indult meg, miközben a struktúrája és szélerőssége számottevően nem változott (5. ábra), a központi légnyomás azonban kissé már emelkedni kezdett. 10-én a Ivan fokozatosan észak, északkelet felé fordult, másnap pedig beleolvadt egy hidegfrontba, így fokozatos gyengülést követően 12-én éjszaka feloszlott.

5. ábra - 1980.10.09. 10:37 UTC [2]

Edouard (1990. augusztus)

File:Edouard 1990 track.png
6. ábra - Az Edouard trópusi vihar útvonala [3]

1990. július utolsó napjaiban az Atlanti-óceán északi területén egy erőteljes ciklon jött létre, melynek hátoldalán hűvösebb levegő indult meg délkelet felé, a nyugat-európai anticiklon viszont megakadályozta, hogy a ciklonok elérjék Európát, így lassanként visszahúzódtak észak felé. Augusztus 2-án egy hidegfrontról azonban egy önálló sekély ciklon szakadt le, mely délnyugat felé indult meg.

A sekély ciklonális mezőben már ezen an napon kialakult egy zivatarrendszer, mely szubtrópusi vihar besorolást kapott. A képződmény fokozatosan haladt nyugat felé, így a következő napokban kismértékű gyengülés mellett átvonult az Azori-szigetek felett (7. ábra). 6-án egy nyugat felől közeledő frontzóna áramlási mezejébe érve a rendszer visszafordult kelet felé, és újból áthaladt a szigetcsoport felett, miközben szerveződő központja miatt előbb trópusi depresszió, majd lassú erősödése nyomán 8-án este trópusi vihar kategóriába sorolták. A legnagyobb 1 perces szélerősséget, 75 km/h-t, illetve a legalacsonyabb légnyomást, 1003 hPa-t másnap mérték benne. 10-én fokozatosan gyengülni kezdett a forgószél, azonban végleg csak 13-án fejezte be útját, extratrópusi viharrá visszasorolva.

7. ábra - 1990.08.03. [3]

Charley (1992. szeptember)

File:Charley 1992 track.png
8. ábra - A Charley hurrikán útvonala [4]

1992. szeptember második felében egy, az Azori-szigetek felett elhelyezkedő anticiklontól délre egy sekély ciklon kezdett kifejlődni, melynek területén 21-én éjszaka egy trópusi karakterisztikájú rendszer keletkezett, ami fokozatosan erősödve másnap már trópusi vihar besorolást kapott. A képződmény gyorsan erősödve haladt az Azori-szigetek irányába, 23-án délután már 1-es, éjjel pedig 2-es kategóriájú hurrikánná fejlődött. A forgószél 24-én este volt a legfejlettebb (9. és 11. ábra), ekkor az 1 perces átlagszél elérte a 175 km/h-t, a legalacsonyabb légnyomás pedig a 965 hPa-t. A lassú mozgású hurrikán ekkor néhány száz km-rel nyugatra-délnyugatra helyezkedett el az Azori szigetcsoporttól. Charley 25-én és 26-án északkelet felé indult meg, miközben fokozatosan gyengült (10. ábra). A rendszer 27-én már csak trópusi viharként érte el az Azori-szigeteket, majd tovább haladva beleolvadt egy nyugat felől közeledő frontrendszerbe, és extratrópusi viharként folytatta útját északkelet felé.

9. ábra - 1992.09.24. 17:45 UTC [4]

10. ábra - 1992.09.25. 17:32 UTC [4]

11. ábra - 1992.09.24. [5]

Vince (2005. október)

Fájl:Vince 2005 track.png
12. ábra - A Vince hurrikán útvonala [6]

2005. október elején az Atlanti-óceán északi térségét több hullámban hideg levegő árasztotta el. A zonális áramlásban a ciklonok egymást követve vonultak nyugatról keletre. 3-án azonban egy hidegfront mögött a mediterrán térségben egy sekély ciklon képződött, tőle északra pedig anticiklonális híd épült ki Észak-Európában. Ennek következtében az újonnan közeledő hidegfront Anglia előtt megtorpant, és a déli ágán egy sekély ciklon szakadt le, mely dél felé indult meg. A ciklonális mező magassági hidegcseppé átalakulva jelentős labilitást szabadított fel az észak-afrikai partoktól nyugatra, az örvényesség pedig lehetővé tette, hogy a kialakuló záporok, zivatarok tartósan fennmaradjanak. Ilyen körülmények között a Madeira-szigetektől nyugatra 2005. október 7-én alakult ki az a zivatarcsoport, mely 8-án egyre fejlettebb lett, és szubtrópusi vihar kategóriába sorolták (13. ábra).

13. ábra - 2005.10.08. 12:00 UTC [7]

Ezt követően a ciklon tovább szerveződött, így 9-én trópusi viharrá minősítették (14. ábra). A tengervíz hőmérséklete mindössze kb. 24 °C-os volt akkor, ami több fokkal alacsonyabb, mint a trópusi viharok kialakulásához szükséges vízhőmérséklet, így meglepő volt a rendszer kifejlődése, és további erősödése. A vihar még aznap este 1-es kategóriájú hurrikánná fejlődött (15. ábra). A maximális 1 perces átlagos szélsebesség elérte benne a 120 km/h-t, míg a központi légnyomás 988 hPa-ig süllyedt. Ezt követően egy északnyugat felől közeledő hidegfront áramlási mezejébe kerülve fokozatosan legyengült a kelet-északkelet felé haladó rendszer, majd 11-én trópusi depresszióként partot ért Spanyolországban (16. ábra). Vince volt az Atlanti-óceánon valaha legkeletebbre kialakult trópusi vihar és hurrikán, illetve az első trópusi ciklon, mely a rendszeres megfigyelések kezdete óta partot ért Spanyolországban.

14. ábra - 2005.10.09. 12:00 UTC [6]

15. ábra - 2005.10.09. ~16:00 UTC [8]

16. ábra - 2005.10.10. ~11:00 UTC [9]

Műholdkép-animáció a hurrikán teljes élettartamáról (2005.10.09. 03:30 UTC - 2005.10.11. 13:00 UTC) [10]:

Grace (2009. október)

File:Grace 2009 track.png
17. ábra - A Grace trópusi vihar útvonala [11]

2009. október első napjaiban Észak-Európába több hullámban hideg levegő érkezett, míg az Atlanti-óceán felett az Ibériai-félszigettől nyugatra napok óta egy sekély ciklon örvénylett, mely korábban egy izlandi ciklon hidegfrontjáról szakadt le. A sekély ciklon áramlási rendszerében dél felől rendkívül enyhe levegő áramlott előbb Nyugat-, majd néhány nappal később Közép-Európába is. A cikloncentrum közelében nap mint nap záporok, zivatarok alakultak ki.

Az Azori-szigetektől délnyugatra már szeptember utolsó napjaiban kifejlődött egy nagyobb szervezett zivatarcsoport, melynek középpontjában átmenetileg szemhez hasonló struktúrát is meg lehetett figyelni (18.ábra). A képződmény estére elérte a szigeteket, majd északnyugat felé fordult, és fokozatosan gyengülni kezdett. A következő napokban azonban még megtartotta örvénylő struktúráját (19. ábra), és változó erősséggel megkerülve a szigetcsoportot, lassan délkeleti, majd keleti haladási irányt felvéve.

18. ábra - 2009.10.01. 15:15 UTC [12]

19. ábra - 2009.10.02. 11:15 UTC [12]

Végül a zivatarrendszerből 4-én napközben trópusi vihar keletkezett Európa partjainál, a korábbi rendszereknél jóval északabbra. A tengervíz hőmérséklete ebben az esetben még hidegebb, mindössze 20 °C körüli volt. A Grace névre keresztelt rendszer 5-én a nap első felében érte el legnagyobb erősségét, amikor 100 km/h-s 1 perces átlagszelet és 986 hPa-os központi légnyomást mértek benne (20. és 21. ábra). Később gyengülni kezdett, de trópusi viharként egész nap fennmaradt, miközben megtartotta jól kivehető örvénylő struktúráját (22. és 23. ábra). 6-án reggelre megközelítette Írországot, partra érése előtt azonban beleolvadt egy észak felől közeledő frontrendszerbe.

20. ábra - 2009.10.05. 10:00 UTC [13]

21. ábra - 2009.10.05. 11:00 UTC [14]

22. ábra - 2009.10.05. 14:30 UTC [15]

23. ábra - 2009.10.05. 18:15 UTC [15]

Egyéb trópusi jellegű (Invest*) rendszerek

Az említett trópusi viharok mellett évente több kisebb zivatarrendszer is kialakul az Atlanti-óceán Európához közel eső térségében, melyekről azonban nem nyer egyértelműen megállapítást, hogy trópusi viharrá vagy trópusi depresszióvá fejlődtek volna. Az alábbiakban néhány olyan eset található, melyről fellelhetőek archív írások, műholdképek.

*A viharkezdeményeket az Atlanti-óceán északi felén Invest 90L-től Invest 99L-ig tartó jelzéssel látják el. Ha végig ért egy sorozat, szükség esetén a számozás újra elölről kezdődik. Az Invest besorolás még nem jelenti azt, hogy a zivatarrendszer trópusi, szubtrópusi vagy extratrópusi kategóriába sorolható, csupán azt, hogy a különböző meteorológiai és hurrikánfigyelő szervezetek által megfigyelés alatt áll.

2005. októberében, néhány nappal Vincét megelőzően egy másik viharrendszer is kifejlődött, mely az Azori-szigetektől délnyugatra keletkezett 4-én (24. ábra), majd másnap egy közeledő hidegfront hatására (ami mögött később a Vince hurrikán alakult ki) feloszlott. A rendszer utólag névtelen szubtrópusi vihar besorolást kapott. A legerősebb szél elérte benne a 85 km/h-t [16], miközben áthaladt az Azori-szigetcsoport keleti része felett, ahol 95 km/h [16] körüli széllökéseket produkált.

24. ábra - 2005.10.04. 12:20 UTC [16]

2007. október 10-11-én északkelet felől egy sekély alacsony nyomású zóna helyeződött a Kanári-szigetek fölé, melyben zivatarok alakultak ki. 12-én a szigetcsoporttól északra egy örvénylő rendszer keletkezett (25. ábra), mely Invest 97L besorolást kapott. A feltételek azonban nem kedveztek annak, hogy erősebb képződmény létrejöhessen, így hamar szétesett a zivatarcsoport, miközben a legerősebb szél mindössze 50 km/h [17] körül alakult a környezetében.

25. ábra - 2007.10.12. 02:00 UTC [17]

2007. november elején az Azori-szigetek környékén alakult ki, majd több napig a térségben örvénylett egy zivatarcsoport (26., 27. és 28. ábra), ami az Invest 92L besorolást kapta. A tengervíz hőmérséklete 20 °C [18] körüli volt, a legnagyobb szélsebesség pedig elérhette a rendszerben a 65-70 km/h-t [18]. A képződmény egy észak-atlanti ciklon hidegfrontjáról leszakadó, majd délkelet felé meginduló sekély ciklonális mezőben jött létre.

26. ábra - 2007.11.06. 17:45 UTC [18]

27. ábra - 2007.11.09. 09:15 UTC [18]

28. ábra - 2007.11.10. 16.15 UTC [18]

2009. május utolsó napján egy újabb rendszer keletkezett az Atlanti-óceánon, egy erőteljes hidegfront hátoldalán létrejövő ciklonális mező központjában, ahol az erős örvényesség és a labilitás is biztosított volt. A tengervíz hőmérséklete azonban a korai időpont és a meglehetősen északi keletkezési hely miatt hidegnek, mindössze 15 °C [19] körülinek bizonyult. A viharrendszer ennek ellenére több napok keresztül fennmaradt (29., 30. és 31. ábra), és Invest 92L besorolást kapott, középpontjában pedig a legaktívabb időszakban a szélsebesség megközelítette a 75 km/h-t [19].

29. ábra - 2009.06.02. 09:00 UTC [19]

30. ábra - 2006.06.02. 12:00 UTC [19]

31. ábra - 2009.06.04. 12:00 UTC [19]

2011. március elején az Ibériai-félsziget felől egy hidegcsepp jutott ki az óceán fölé, mely a térségben egy sekély ciklont generált. A frontzónáról 7-én leszakadt egy önálló, örvénylő felhőrendszer, mely fokozatosan kelet felé haladva záporokat, zivatarokat okozott Madeirától északra. A képződmény másnap az esti, éjszakai órákban jól körülhatárolható központot alakított ki. Ez 9-én azonban megszűnt, és átmenetileg a konvekció is jelentősen gyengült a légörvény környezetében, miközben visszafordulva ismét délnyugatabbra helyeződött. Éjszaka újból szervezett zivatarképződés kezdődött, mely 10-én is folytatódott. Délutánra már egy jól szervezett örvénylő zivatarcsoport alakult ki (32. ábra), melyet este a hurrikánfigyelő szervezetek Invest 90L kategóriába soroltak. A rendszer azonban korán és meglehetősen hideg (kb. 17 °C-os) tengervíz felett alakult ki, így nem tudott (szub)trópusi ciklonná fejlődni. 11-én váltakozó erősséggel újból kelet-délkelet felé indult meg a viharzóna, miközben keresztülhaladt Madeira szigetén (33. ábra). Délután fokozatosan gyengülni kezdett a rendszer, így este megszüntették az Invest besorolását, a maradványa azonban 12-én délelőtt elérte Marokkó partját.

32. ábra - 2011.03.10. 17:00 UTC [20]

37. kép: 2011.03.11. 08:00 UTC [20]

Források

A névvel ellátott rendszerek megadott adatai (pl. szélerősség, légnyomás, vízhőmérséklet) a Weather Underground (Irma, Ivan, Edouard, Charley, Vince, Grace)
és a National Hurricane Center (
Vince, Grace) adatbázisaiból származnak.

  [1] Irma haladási útvonal és műholdképek: Wikipedia
  [2] Ivan haladási útvonal és műholdkép: Wikipedia
  [3] Edouard haladási útvonal és műholdkép: Wikipedia
  [4] Charley haladási útvonal és  műholdképek:
Wikipedia
  [5]
Charley műholdkép: Dundee Satellite Receiving Station
  [6]
Vince haladási útvonal és műholdkép: Wikipedia
  [7]
Vince műholdkép: NASA
  [8]
Vince műholdkép: Le Fryzeur fórum
  [9] Vince műholdkép: NOAA
[10] Vince műholdképek: Naval Research Laboratory
[11] Grace haladási útvonal: Wikipedia
[12] Grace műholdképek:
Naval Research Laboratory
[13]
Grace műholdkép: Meteopt.com fórum
[14] Grace műholdkép:
Cazatormentas.net fórum
[15]
Grace műholdképek: Sat24.com

[16] Névtelen szubtrópusi vihar szélerősség-adatok és műholdkép: Wikipedia
[17]
Invest 97L szélerősség adat, valamint műholdképek: Cazatormentas.net fórum, Weather Underground
[18] Invest 92L tengervíz-hőmérséklet és szélerősség adat, valamint műholdképek:
Cazatormentas.net fórum, Naval Research Laboratory, NOAA
[19]
Invest 92L tengervíz-hőmérséklet és szélerősség adat, valamint műholdképek: Cazatormentas.net fórum
[20] Invest 90L műholdképek:
EUMETSAT